تماس با ما

بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم

نشانی ما

مشهد، خیابان سناباد، مقابل خیابان پاستور، پشت فضای سبز، ساختمان 121، مرکز مشاوره اندیشه و رفتار

مرکز پشتیبانی

پست الکترونیک: info@andishehvaraftar.com

شماره تماس

بخش بالینی: 05138418626-05138410132
بخش ازدواج تحکیم خانواده: 05138482220-05138482093
بخش کودک و نوجوان: 05138412279
بخش آموزش: 05138482220-05138410133

ساعات کاری

شنبه – پنجشنبه: 8.00 – 21.00