ابتدا شماره همراه را وارد کنید و بعد از کلیک روی دکمه “لیست نوبت های گرفته شده” می توانید نوبتی را که می خواهید کنسل کنید انتخاب کنید